Als je bij maandelijkse boekingen een reservering wil annuleren moet dit gebeuren ten laatste 1 maand voor de effectieve datum. Als dit later gebeurt zal er geen terugbetaling/verplaatsing zijn. Je mag de hal dan verder verhuren mits je ons op de hoogte brengt en ons de gegevens bezorgt van de persoon die de boeking overneemt!
Bij losse boekingen en bij annulaties 3 weken voor de effectieve datum is er een mogelijkheid om een waardebon voor 100% van het bedrag van de boeking te ontvangen. Gelieve ons dan te contacteren via info@madness-arena.be.

Si vous souhaitez annuler une réservation pour les réservations mensuelles, vous devez le faire au moins 1 mois avant la date effective. Si cela se produit plus tard, il n’y aura pas de remboursement/transfert. Vous pouvez alors continuer à louer la salle à condition de nous en informer et de nous communiquer les coordonnées de la personne qui reprend la réservation !
Pour les réservations individuelles et les annulations 3 semaines avant la date effective, il est possible de recevoir un bon d’achat correspondant à 100 % du montant de la réservation. Veuillez nous contacter à l’adresse info@madness-arena.be.