MadnessArena huisregels | Règles MadnessArena | MadnessArena Regulations

 • Schoenen moeten gewisseld worden telkens je de hal betreedt en/of verlaat. Omdat dit voor sommige mensen moeilijk te begrijpen is: je moet propere schoenen (die niet buiten gedragen zijn) meebrengen tot in de hal, daar doe je de schoenen die je aan had uit en doe je deze propere schoenen aan alvorens het kunstgras te betreden. Als je naar buiten gaat moet je je schoenen terug wisselen! Ook al is dat maar om gewoon even de hond in de auto te zetten of even uit te laten.
  Omdat deze regel moeilijk begrepen wordt zijn we genoodzaakt vanaf nu een boete aanrekenen van 20€ per overtreding!
 • Hou je aan de door jouw geboekte uren, zorg dat je de hal tijdig verlaat!
 • Honden moeten buiten ten allen tijde aan de leiband! Uitwerpselen moeten altijd ONMIDDELIJK opgeruimd worden, ook buiten het domein van de Madness-Arena.
 • Vermijd blaffende honden in de auto’s en buiten de hal! Onze buren houden we graag te vriend!
 • Er wordt elke week een nieuw parcours gebouw, dit parocurs moet blijven staan. Indien je een toestel verzet moet dit nadien terug geplaatst worden. (uitz. seminaries)
 • Tijdens het bouwen en/of verkennen van het parcours zitten de honden in de bench en/of liggen ze op een controleerbare plaats. De hal is geen losloopweide tijdens het bouwen/verkennen. Helaas constateren we veel plasjes die jij waarschijnlijk ook niet gezien hebt omdat je je hond niet in het oog had. Dit kunnen we niet langer toestaan.

  Als je hond een ongelukje heeft (probeer dit aub zoveel mogelijk te vermijden door uw hond voor en eventueel tijdens de training even uit te laten) gelieve dit dan ONMIDDELLIJK op te kuisen. 
  Er zijn doekjes voorzien EN reinigingsmiddel om dit op te kuisen! Ook hier zijn we helaas genoodzaakt een boete van 20€ aan te rekenen als het niet opgekuist wordt.
 • Indien er schade is aan een toestel of dergelijke gelieve dit dan te komen melden! Niet melden van schade zal resulteren in een factuur voor de schade + een boete van 150€
 • Het is ten strengste verboden in het gebouw te roken.
 • Geen honden op tafels, stoelen en/of banken.
 • Geen poepzakjes in de vuilbakken in het gebouw.
 • Alle honden moeten gevaccineerd of getiterd zijn, ter controle kan inzage in het dierenpaspoort gevraagd worden.
 • Loopse teven mogen trainen, mits het dragen van loopsheidbroekje.
 • Honden mogen onder geen enkele voorwaarde in de weilanden van de buren lopen.
 • Er wordt geen (verbaal of lichamelijk) geweld getolereerd. Als wij vinden dat iemand zijn hond, medecursisten of instructeur onheus behandelt, houden wij het recht om die persoon van ons terrein te verwijderen.
 • Gebreken en schade aan de accommodatie en/of inventaris moeten onmiddellijk worden gemeld bij de eigenaar (+32471646405). Herstelkosten na opzettelijke beschadiging aan de ruimten of materialen van MadnessArena worden aan de meerderjarige gebruiker of aan de ouders/voogd van de minderjarige gebruiker doorgerekend na de opmaak van een officieel schadebestek.
 • Uitgangen moeten altijd vrijgehouden worden. Alleen in nood mag gebruik gemaakt worden van nooduitgangen en/of blusmiddelen.
 • De eigenaar of beheerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden.
 • Betalen dient te gebeuren bij reservering. Reserveringen zijn pas definitief als de betaling heeft plaats gevonden. Reserveringen worden niet terugbetaald, maar mogen wel doorgegeven worden na verwittiging aan de beheerder.
 • Indien u niet tijdig aanwezig bent, is er geen recuperatie mogelijk.
 • Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te zullen houden aan de hier geldende huisregels. Bij het maken van een strafbaar feit wordt steeds de politie ingeschakeld.
  Bij niet naleven van deze huisregels behouden wij ons het recht om personen en/of dieren, al dan niet definitief, de toegang te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel vooruitbetaalde reservaties.
 • Bij conflicten waarin deze huisregels niet voorzien beslist de eigenaar/beheerder.

Deze regels zijn eenvoudig en dus ook niet voor discussie vatbaar, bij herhaaldelijke overtredingen zal de toegang tot de MadnessArena ontzegd worden. Wij willen enkel voor IEDEREEN een leuke plaats om onze hobby te beoefenen met respect voor en met elkaar!

PRIJZEN 01/12/2022
Ook onze elektriciteitsfactuur gaat flink de lucht in…
We hebben er onze hoofden over gebroken hoe we dit gaan moeten opvangen. De enorme stijging van de energieprijzen dwingt ons er helaas toe een prijsstijging door te voeren voor de huur van de hal. Vanaf 1 december zal de standaard huurprijs naar 40 euro/uur gaan.
Om de kosten te dekken zullen er nog meer aanpassingen nodig zijn. Zo zullen onder andere de lichten automatisch aan- en uitgaan op het gereserveerde uur, hou hier zeker rekening mee en stuur op tijd een berichtje als je extra tijd wil reserveren.

WAF
Madness-Arena
Runksterkiezel 95
3511 Kuringen
BE0775.317.139