15,00

Uitverkocht

Beschrijving

Als alle plaatsen uitverkocht zijn kan u zich op de wachtlijst laten plaatsen door een mail te sturen naar info@madness-arena.be met vermelding van naam geleider, naam hond, graad en spronghoogte en de data dat u wenst deel te nemen.

Quand toutes les places sont vendues, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente en envoyant un mail à info@madness-arena.be avec le nom du conducteur, le nom du chien, le grade et la hauteur de saut et les dates auxquelles vous souhaitez participer.

Bij annulatie zal er geen inschrijvingsgeld terug gestort worden, als u zelf een vervanger aanbrengt moet dit ten laatste 1 week voor de dag van de wintergame doorgegeven worden. Op een later tijdstip kunnen we geen aanpassingen meer doen. Gelieve steeds contact op te nemen met ons als u een hond wil annuleren.
En cas d’annulation, les frais d’inscription ne seront pas remboursés. Si vous amenez votre propre remplaçant, cela doit être annoncé au moins 1 semaine avant le jour du jeu d’hiver. Par la suite, nous ne pouvons plus procéder à des ajustements. Veuillez toujours nous contacter si vous souhaitez annuler un chien.